search search

درباره ما

درباره ما

شرکت نیروترانس درسال ۱۳۶۹ به عنوان متولی تولید ترانسهای اندازه گیری فشارقوی تاسیس گردید و از آن زمان تاکنون نه تنها توانسته است با موفقیت پاسخگوی نیاز بازار دراین زمینه باشد ٬ با راه اندازه خطوط تولید تکمیلی از جمله ترانسهای اندازه گیری فشارمتوسط ٬ بوشینگهای خازنی ٬ انواع خازن و کلیدهای قطع ژنراتور گامهای بلند دیگری درجهت تامین نیاز های بازار داخلی و پاسخگویی به بازارهای بین المللی بردارد.
شایستگی ویژه این شرکت تعهد برکیفیت و مسئولیت پذیری درقبال محصولات ولو پس از دوران گارانتی میباشد و براین اساس توانسته است موفق به استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت مطابق با آخرین نگارشهای جهانیشود و گواهی های تایپ تست محصولات خود را از موسسات بین المللی عضو ILAC دریافت دارد.