search search

سلامت ، ایمنی و محیط زیست

سلامت ، ایمنی و محیط زیست

معرفی و تاریخچه واحد HSE شرکت نیروترانس

واحد HSE (ایمنی و بهداشت) شرکت نیروترانس با در نظر گرفتن دو اصل «مسئولیت ‏پذیری کلیه کارکنان در زمینه موارد مرتبط با HSE» و «اولویت ملاحظات HSE در کلیه فعالیت‏های سازمان» ایجاد شده است.
این واحد ضمن در نظر گرفتن سیستم مدیریت یکپارچه HSE به عنوان جزیی لاینفک از کلیه فعالیت‏های کسب و کار خود، وظیفه نظارت بر رعایت الزامات سیستم مذکور را در فعالیت‏های طراحی، تولید، عملیات اجرایی و خدماتی بر عهده دارد.

خط مشی، استراتژی‏ ها و اهداف

اصول حاکم بر این نظام ‏نامه به گونه‏ای تدوین شده است که خواسته ‏ها و الزامات استانداردهای مدیریتی حوزه HSE را تأمین می ‏کند و می‏تواند به عنوان مرجعی راهنما برای کارکنان گروه، واسطه‏ هایی که قصد ارزیابی سیستم مدیریت HSE را دارند، مورد استفاده قرار گیرد.
دستورالعمل‏های ایمنی به شکلی است که در آن ارتباط میان خطرات موجود در سازمان با مدیر سازمان نظام ‏مند شده است، به این معنی که مدیریت هر واحد با عمل به نظام‏ نامه می ‏تواند توانایی مواجهه با انواع خطرات احتمالی، هدایت سازمان تحت امر در صورت بروز خطر، تعیین مسئولیت افراد در قبال هر نوع خطر، نحوه ارزیابی عملکرد سازمان در مواجه با خطر و سازمان‏دهی افراد بر اساس کارکردها و فرایندها را داشته باشد. به این ترتیب می‏ توان از بروز خطا جلوگیری کرد و اصلاح موارد پیش آمده و مدیریت انواع تغییر در سیستم‏ها را به انجام رساند. این دستورالعمل‏ها به عبارتی ارتباط بین اجزاء را توسط یک مدل نسبت به هم نشان می‏ دهد.

اهداف استراتژیک HSE شرکت نیروترانس

اولویت‏های HSE در راستای استراتژی پیشرفت در فرایندهای HSE است و رسیدن به این امر از طریق «حفظ و صیانت از سرمایه‏ های سازمانی (نیروی انسانی، محیط زیست، اعتبار و تجهیزات)» و نیز «دستیابی به رویکرد پیشگیرانه در HSE» محقق می‏ شود.
رئوس کلی اهداف استراتژیک HSE در سطح شرکت‏ نیروترانس
 1. نهادینه کردن و بهبود سیاست پیشگیرانه در حوزه HSE از طریق کاهش خطرات با ریسک بالا
 2. نهادینه کردن و بهبود سیاست پیشگیرانه در حوزه ایمنی و محیط زیست از طریق کاهش حوادث
 3. نهادینه کردن و بهبود سیاست پیشگیرانه در حوزه سلامت از طریق کاهش نرخ بروز بیماری‏ های شغلی

مسئولیت ‏ها

اصول حاکم بر دستورالعمل‏های HSE شرکت نیروترانس به گونه‏ای تدوین شده است که خواسته ‏ها و الزامات استانداردها و خطوط راهنما را تأمین می ‏کند. ذات کار HSE نظارت بر عملکرد واحدهای دیگر است،‌ به شکلی که در حوزه HSE مؤثر باشند، بنابراین حوزه ‏های اصلی فعالیت این واحد نخست تأمین تکالیف و الزامات قانونی است و پس از آن در حوزه سلامت کارکنان و قراردادهای پیمانکاری به عینیت در آمده است. اقدامات واحد HSE در هر یک از حیطه ‏های تخصصی ذیل قابل طرح است:
 

سلامت

 • حفظ و بهبود سطح سلامت کارکنان نیروترانس و پیشگیری از بیماری‏های واگیردار و شغلی
 • تدوین و اجرای برنامه‏ های بهبود سلامت در سطح گروه‏های شغلی و بهداشت فردی
 • پیشگیری از مخاطرات شغلی، کاهش عوامل زیان‏آور محیط کار به منظور ایجاد یک محیط کار سالم
 • ارزیابی ریسک‏های بهداشتی و تدوین برنامه‏ های کنترلی به منظور کاهش سطح ریسک
 • تدوین و اجرای طرح جامع سلامت نیروترانس

ایمنی

 • الزام به رعایت استانداردهای ایمنی توسط کارکنان و پیمانکاران در تمامی جنبه‏ های فعالیت‏های نیروترانس
 • ارتقاء فرهنگ و عملکرد ایمنی
 • پیشگیری از حوادث در محیط‏های کاری و به حداقل رساندن آنها
 • انجام بازرسی‏ ها و ارزیابی‏ های ایمنی با تمرکز بر پروژه ‏های در حال اجرا
 • تجزیه و تحلیل حوادث ناتوان کننده و اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
 • کسب تجربه از حوادث و اطلاع رسانی آنها

مدیریت محیط زیست

 • مدیریت پسماند و مصرف بهینه منابع و انرژی
 • کاهش و در صورت امکان اجتناب از برون‏ریز و خروجی ‏های زیان‏آور برای محیط زیست
 • مشارکت و الگوبرداری در فعالیت‏ های سازمان ‏های پیشرو در موضوعات زیست محیطی
 • تلاش در جهت آرمان توسعه پایدار بر پایه موضوعات زیست محیطی
 • کاهش عوامل بالقوه آسیب رسان و تأثیرات سوء زیست محیطی طرح‏ های جدید و توسع ه‏ای به میزان ممکن

مدیریت انرژی

 • یکپارچه ‏سازی سیستم مدیریت انرژی
 • یکپارچه‏ سازی و بهبود مصارف انرژی
 • ایجاد رویکرد پیشگیرانه و توسعه پایدار
 • کاهش هزینه ‏های مصارف انرژی
 

آموزش

آموزش HSE در شرکت نیروترانس، ابتدا با آموزش به مدیران ارشد سازمان آغاز شد و با آموزش کارکنان ادامه یافت. سپس از آموزش‏ ها برای کارکنان تولیدی و پیمانکاران انجام شد. فعالیت‏ های آموزشی این واحد شامل موارد زیر می‏ شود:
 • شناسایی نیازهای آموزشی و برگزاری دوره‏ های آموزشی درون و برون سازمانی به منظور توانمندسازی کارکنان
 • تبادل اطلاعات میان کارکنان HSE به منظور پیاده‏ سازی بهترین و به روزترین شیوه ‏ها در حوزه HSE
 • الگوبرداری از شرکت‏های بین ‏المللی پیشرو در حوزه HSE
 • تدوین و اجرای طرح جامع آموزش HSE

شاخص ‏های عملکردی

مدیریت HSE شرکت نیروترانس با استفاده از شاخص ‏های عملکردی این واحد که شامل موارد زیر می ‏شود، دستیابی شرکت‏ های گروه نیروترانس را به رئوس کلی استراتژی‏ ها کنترل می‏ نماید.
 • شاخص ‏های فعال شامل جو ایمنی و استعداد حادثه ‏پذیری
 • شاخص ‏های غیر فعال شامل نرخ شدت و تکرار حوادث

تعهد و رهبری

کارکنان HSE شرکت نیروترانس در راستای انجام وظایف محوله، مسئولیت ‏های زیر را بر عهده دارند:
 • مشارکت در نگهداری، توسعه و بهبود سیستم مدیریت HSE و سامانه‏ های مربوطه در شرکت‏ های مربوط بر اساس مقررات ابلاغی و سیاست‏ های کلان مدیریت HSE.
 • مشارکت در آموزش و توانمندسازی کارکنان
 • اجرای برنامه‏ های اقدام و بهبود HSE در کلیه واحدهای سازمان
 • مشارکت در ارزیابی و ارزیابی عملکرد واحدها در زمینه رعایت الزامات HSE