search search

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی


تعهد به جامعه و محیط زیست در شرکت نیروترانس از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار می‏ باشد. شرکت نیروترانس به عنوان یک مجموعه صنعتی همواره به مسئولیت اجتماعی توجه داشته و ارتقای مقولات سلامت، ایمنی و محیط زیست مورد تأکید همیشگی این شرکت و سایر زیر مجموعه‏ های آن بوده است.
این موضوع ریشه در اهمیت حفظ سلامت جسمی و روحی منابع انسانی و محیط زیست به عنوان رکن اصلی دارد.
شرکت نیروترانس و شرکت‏ های زیر مجموعه آن با هدف ارتقای عملکرد سازمانی خود در حوزه حفظ محیط زیست و دستیابی به استانداردهای موجود در این زمینه اقدام ‏های متعددی را اتخاذ نموده‏ اند. تلاش ‏های متعددی نیز در جهت افزایش بازدهی محصولات تولیدی از طریق همکاری در سال‏های اخیر، حرکت به سوی تولید محصولات جدید برای پاسخ به نیازهای متنوع مشتریان با بهره‏ گیری از روش ‏های پایدار و حفظ محیط زیست صورت پذیرفته است.

تعهدات شرکت در قبال مسئولیت‏ های اجتماعی:
  • حفظ محیط زیست
  • عدم تبعیض در امور استخدامی
  • توجه به تأمین نیازهای کارکنان
  • عدم ارایه محصولات زیان آور
  • اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آن ها
منشور مسئولیت اجتماعی در نیروترانس
مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR (Corporate Social Responsibility) موضوع حساس و توجه برانگیزی در سال‏های اخیر بوده است. سازمان‏ های سرآمد به عنوان سازمان ‏هایی پاسخگو، برای شفاف‏ سازی عملکردشان در برابر ذی‏نفعان خود و ایفای تعهدات شان در حوزه مسئولیت اجتماعی، ارزش ‏های خویش را ابراز می‏ دارند و اطمینان حاصل می ‏کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری شوند. به این ترتیب، مسئولیت ‏پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دوجانبه‏ ای خواهد داشت، به طوری که هم سازمان از رویکرد اخلاقی‏ تر و منسجم‏ تری نفع می ‏برد و هم جامعه و طرف ‏های ذینفع، نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت.
از آنجا که مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که یک سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت از آنها و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می ‏کند، انجام دهد و با توجه به اهمیت این حوزة تأثیرگذار بر کسب و کار سازمان، شرکت نیروترانس نیز منشوری چند وجهی برای ایفای مسئولیت ‏های اجتماعی خود تدوین کرده است.

 رضایت عموم ذی‏نفعان
در جهان پر رقابت امروز، تلاش برای خوش‏نامی، افزایش بهره‏ وری و ارتقای کیفی و کمی در بنگاه تولیدی معتبری مانند نیرو ترانس در گرو توجه به نیازهای متنوع و متفاوتی است که گروه ‏های مختلف مخاطبان و ذی‏نفعان در فضای پیرامونی طرح می‏ کنند. هر چند رضایت مشتریان و سهامداران می‏ تواند در توسعه کسب و کار و رشد اقتصادی یک بنگاه، تأثیرات روشن و آشکاری داشته باشد اما افزایش رضایت عموم ذی‏نفعان و نه فقط بخشی از آن‏ها و ایفای مسئولیت‏ های متنوع اجتماعی، رسالت و مأموریت اصلی ما در گروه نیروترانس است.
ما در شرکت نیروترانس همچون بسیاری از سازمان‏ ها و شرکت ‏های معتبر به انجام مسئولیت‏ های اجتماعی، فردی و سازمانی خود در قبال رعایت قوانین و اصول متعارف اجتماعی متعهد هستیم. مروری بر بیش از 3 دهه فعالیت صنعتی نیز مشخص می‏ سازد که این شرکت همواره احترام به ملاحظات مختلف قانونی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را مورد توجه قرار داده و کوشیده است ضمن گسترش دایرة ذی‏نفعان خود، در مسیر تحقق درخواست ‏های منطقی و متوازن عموم ذی‏نفعان و مدیریت رضایت آن‏ها حرکت کند.
با باور به اهمیت رضایتمندی و خرسندی گروه ‏های مختلف اجتماعی شامل کارکنان و تأمین‏ کنندگان سازمان در کنار مشتریان و سهامداران آن، ساختاری برای سنجش رضایت ذی‏نفعان و تحلیل مناسب نقاط قوت و قابل بهبود در گروه شرکت نیرو ترانس تدارک دیده شده است.