search search

نیروترانس در یک نگاه

نیروترانس در یک نگاه

نیروترانس یک سازمان پیشرو درصنعت برق ایران است که :
 
  • همه ساله رشد در تولید و فروش را نسبت به سال قبل تجربه کرده است.
  • بطور مداوم تنوع محصولات خود را افزایش داده است.
  • اولویت ویژه برای کیفیت محصولات خود قائل است.
  • از ابتدای شروع بکار تاکنون از فرآیند طراحی و توسعه کامل دردل واحد تحقیق وتوسعه بهره برده است.
  • در تعامل با مشتریان و بخصوص مشتریان وفادار انعطاف پذیری قابل توجهی داشته است.
  • درقبال محصولات و خدمات ارایه شده مسئولیت پذیری کامل را درکارنامه خود دارد.
  • درراستای ماموریت تعیین شده پاسخگویی به نیازهای داخلی را دراولویت قرار داده است.
  • در دورانکوتاه رفع تحریم فرایند موفق صادرات را تجربه نموده است.
  • دربرابر سهامداران خود نیز مسئولیت پذیر بوده و از نظر شفافیت یکی از سازمانهای پیشرو سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.
  • در قبال محیط زیست، جامعه و کارکنان مسئولیت پذیر بوده و توسعه پایدار یکی از سیاستهای سازمانی این شرکت می باشد.