search search

خط مشی کیفی

خط مشی کیفی


خط‌مشی سیستم مدیریت کیفیت
 
شرکت نیروترانس تولیدکننده انواع ترانس‌های اندازه‌گیری جريان و ولتاژ فشارقوي و فشارمتوسط، خازن‌، بوشینگ های خازنی و کلید قطع و وصل ژنراتور، خود را مصمم و متعهد به برآورده کردن و رعایت الزامات استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 می‌داند. در همین راستا پس از تحلیل بافت سازمان و شناسایی انتظارات ذینفعان شرکت، در جهت استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها، استراتژی‌های کلان خود را در قالب خط‌مشی سازمان تدوین و جاری می‌نماید.
محورهای اصلی خط‌مشی به شرح ذیل می‌باشند.
  1. ارایه محصولات با کیفیت و زمان تعهد شده در راستای ارتقای سطح رضایت مشتریان
  2. متنوع سازی محصولات از طریق تدوین و بروزآوری دانش فنی و تکنولوژی تولید درراستای افزایش پایداری سازمان
  3. افزایش میزان سود آوری از طریق افزایش سهم بازار و ایجاد بازارهای جدید در راستای تامین منافع کلیه ذینفعان
  4. تحول در مدیریت منابع انسانی با رویکرد توسعه سیستم انگیزشی و توانمندسازی و مشارکت کارکنان بعنوان عامل افزایش بهره وری
  5. افزایش بهره‌وری و ناب سازی فرآیندها با هدف افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها
  6. توانمند سازی تامین کنندگان داخلی در جهت کاهش ریسک اتکا به تامین کنندگان خارجی
مدیریت شرکت نیروترانس خود را به اجرای این خط‌مشی متعهد دانسته و از تمامی کارکنان دعوت می‌نماید ضمن درک خط‌مشی، در جهت دستیابی به مفاد آن مشارکت فعالانه داشته باشند. همچنين مديريت شركت با مشاركت ساير مديران، اهداف و برنامه هاي مرتبط با هر بند خط مشي را تدوين نموده و ميزان پيشرفت برنامه ها را در جلسات بازنگري مديريت ارزيابي خواهد نمود.

QualityManagement.png