search search

آموزش

آموزش
آگاه­‌سازی و آموزش مشتریان در خصوص عملکرد محصولات، آشنایی با جزییات و همچنین نحوه نگهداری صحیح از آن­ها برای شرکت نیروترانس از اهمیت ویژه­‌ای برخوردار است. از این رو، شرکت نیروترانس آماده برگزاری دوره­‌های آموزشی برای کلیه محصولات خود در محل کارخانه و یا نصب محصول است.