search search

بوشینگ های فشار قوی

بوشینگ های فشار قوی
بوشینگ ها یکی از تجهیزات مهم شبکه های انتقال بوده و وظیفه عبور هادی های فشار قوی حامل جریان را از محفظه های فلزی زمین شده و یا ساختمان ها را بر عهده دارند. شرکت نیروترانس، یکی از تولید کنندگان مطرح و خوشنام بوشینگ های فشار قوی در خاورمیانه و با سابقه نزدیک به 20 سال می باشد و تاکنون تعداد زیادی از مدل های متنوع بوشینگ های فشار قوی این شرکت، در شبکه های انتقال ایران و سایر کشورهای منطقه نصب شده و در حال بهره برداری اند.