search search

کلید های قطع و وصل ژنراتور

کلید های قطع و وصل ژنراتور
کلید قطع ژنراتور مدل (HEC 3) تحت لیسانس شرکت  ABB Switzerland در نيروترانس  توليد مي شود. اين كليد به عنوان سيستمی  مناسب جهت به كارگيري در انواع مختلف نيروگاهها در نظر گرفته شده است. اين سيستم همچنين براي نيروگاههاي موجود در حال تجهيز، توسعه و بهبود مناسب مي باشد. اين مدل در دو نوع داخلي و بيروني موجود مي باشد.

كليد قطع ژنراتور (GCB) بين ژنراتور و ترانسفورماتور اصلي افزاينده ولتاژ به منظور حفاظت مطمئن، سريع و اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد.

برخي ویژگیهای بارز كليد قطع ژنراتور مدل نیروترانس به شرح زير مي باشد:
 • سادگي عملكرد
 • حفاظت از ژنراتور و ترانسفورماتور اصلي
 • افزايش ايمني
 • افزايش قابليت استفاده از نيروگاه
مشخصات:
این محصول سه فاز از ترکیب یک کلید گازی SF6 و یک سکسیونر سری با آن که در داخل محفظه های تک فاز قرار گرفته اند و توسط یک سیستم مشترک عمل می کنند، تشکیل شده است. سایر اجزای اصلی این محصول عبارتند از:
 • کلید های اتصال زمین
 • ترانس های جریان در یک یا دو طرف با حداکثر سه هسته در هر ترانس جریان
 • ترانس های ولتاژ در یک یا دو طرف با یک یا دو سیم پیچ ثانویه
 • خازن های کنترل کننده اضافه ولتاژ در دو طرف
 • برق گیر در سمت ترانسفورماتور
 • کلید استارت برای راه اندازی توربین های گازی (Static Frequency Convertor)
 • ارتباط اتصال کوتاه به صورت دائمی با کلید (برای قطع) یا نصب دستی (برای تنظیمات حفاظتی نیروگاه )
شماي ظاهري يك GCB به صورت زير مي باشد: 1 :          كليد قطع جريان ژنراتور 
2 :         کلید قطع ولتاژ
3 و 4 :   كليد اتصال زمين        
5 :         كليد راه اندازی نيروگاههاي گازي) بوسيله سيستم (SFC
6 :        كليد ترمز الكتريكي (مورد استفاده در نيروگاههاي آبي)
9 تا 12 : ترانس ولتاژ
13 و 14 : ترانس جریان
15 :         برقگير
16 و 17 : خازن محدودكننده اضافه ولتاژهاي ناخواسته
19 :         محفظه
20 :         اتصال زمین

** 9 و 10: در صورت درخواست 3 ترانس ولتاژ در سمت ژنراتور قابل ارائه مي باشد.   
   
استانداردهای به کار برده شده:
 • کلید قطع ژنراتور
IEEE (ANSI) Std C37.013
 • Generator Circuit Breaker
 • ترانس جریان
IEC 60044-1
 • Current transformer
 • ترانس ولتاژ
IEC 60044-2
 • Voltage transformer
 • برق گیر
IEC60099-4
 • Surge arrester
 • خازن
IEC 60358
 • capacitor
 
 
       
    HEC 3 General:
kV 25.3   Rated maximum voltage
Hz 50/60   Rated frequency
kA, rms 12 50Hz Rated continuous current
kA, rms 11.5 60Hz Rated continuous current
      Rated insulation level:
      Rated power frequency withstand voltage
kV, rms 60   To earth and cross circuit-breaker/switch contacts
kV, rms 70   Across isolating distance of disconnector
      Rated lightening impulse withstand voltage
kV, peak 125   To each and across circuit-breaker/switch contacts
kV, peak 145   Across isolating distance of disconnector
      Circuit- Breaker:
  300   Rated peak withstand current
  100   Rated short-time withstand current
  300   Rated short-circuit making current
  100   Rated short-circuit breaking current
  CO-30min-CO   Rated operating sequence
  60   Rated interrupting time
      Disconnector:
kA, peak 300   Rated peak withstand current
kA, 3s 100   Rated short-time withstand current
s 2   Operating time
      Earthing Switch:
kA, peak 300   Rated peak withstand current
kA, 3s 100   Rated short-time withstand current
s 2   Operating time