search search

خدمات

خدمات

با توجه به مسئولیت نیروترانس درچارچوب ماموریت خود درکشور٬ این شرکت علاوه بر تامین محصولات مورد نیاز بصورت تولید انبوه و یا سفارشی٬ پاسخگویی به نیازهای نرم افزاری مشتریان را نیز از وظایف خود می داند.
در راستای پشتیبانی مشتریان ارزشمند نیروترانس٬ واحدهای فروش وآزمایشگاه این شرکت آمادگی لازم جهت ارایه خدمات متنوع به شکل مشاوره٬ آموزش٬ تست و ارزیابی تجهیزات مورد نظر مشتری را دارند.