search search

ترانس های اندازه گیری فشار قوی

ترانس های اندازه گیری فشار قوی
ترانس های اندازه گیری، وظیفه تبدیل جریان های بزرگ و ولتاژهای فشار قوی به مقادیر استاندارد را بر عهده دارند؛ طوری که خروجی آنها بوسیله تجهیزات اندازه گیری و حفاظتی قابل اندازه گیری بوده و از ولتاژهای فشار قوی نیز ایزوله باشند. شرکت نیروترانس، یکی از تولید کنندگان مطرح و خوشنام ترانس های اندازه گیری فشار قوی در جهان و با سابقه بیش از 25 سال می باشد و تاکنون تعداد زیادی از مدل های متنوع ترانس های اندازه گیری این شرکت، در شبکه های انتقال توان ایران و سایر کشورهای جهان نصب و در حال بهره برداری اند.