search search

کلیدهای قطع زیر بار (LBS)

کلیدهای قطع زیر بار (LBS)
کلید قطع بار (LBS) شامل کلید قطع و وصل و سکسیونر زمین است و در محیط عایقی گاز SF6 در داخل بدنه‌­ای از جنس رزین قرار دارد. از این کلید برای قطع و وصل ولتاژ در تابلوهای ولتاژ فشار متوسط برای کلیدزنی خطوط انتقال و ترانسفورماتورهای قدرت و شبکه‌­های حلقوی استفاده می­شود.
لطفا جهت اطلاعات بیشتر به از وب‌سایت شرکت سرو نیرو شیراز با آدرس www.sarvnirou.com دیدن فرمایید.